Instalacja przy użyciu wody

Rękaw Aarsleff dobrany do średnicy i długości przewodu poddawanego renowacji wykonany jest zazwyczaj z włókna poliestrowego nasączonego żywicą i instalowany jest przy użyciu wody za pośrednictwem wieży inwersyjnej.

Do wypełnienia wieży inwersyjnej (odwracalna rura pionowa) stosuje się wodę z pobliskiego hydrantu. Ciśnienie statyczne wody naciskające na rękaw od wewnątrz wymusza odwrócenie (inwersję) rękawa wewnątrz naprawianego kanału. Po dojściu czoła rękawa do studni końcowej, podgrzewa się wodę wypełniającą rękaw do temp. około 80-90OC w celu termicznego utwardzenia żywicy.

Po utwardzeniu rękawa i schłodzeniu wody (proces ten trwa od 8 do 72 godzin w zależności od wielkości rękawa) zmniejsza się ciśnienie wody we wnętrzu rury i odcina się końcówki rękawa w studniach rewizyjnych.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl