Instalacja przy użyciu pary.

Rękaw Aarsleff dobrany do średnicy i długości przewodu poddawanego renowacji wykonany jest zazwyczaj z włókna poliestrowego nasączonego żywicą i instalowany jest przy użyciu pary za pośrednictwem sprężonego powietrza przy użyciu „robota inwersyjnego”. W tym przypadku ciśnienie powietrza powoduje odwrócenie (inwersję) rękawa wewnątrz naprawianego przewodu. Po dojściu rękawa do studni końcowej doprowadza się parę wodną o temperaturze do 1200C, która utwardza żywicę.

Po utwardzeniu i schłodzeniu rękawa (proces ten trwa od 4 do 36 godzin w zależności od wielkości rękawa) odcina się końcówki rękawa w studniach rewizyjnych.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl