Przykanaliki

Do wykonania renowacji przykanalików również stosujemy rękaw Aarsleff dzięki temu unikamy konieczności wykopywania zniszczonych przewodów oraz minimalizujemy utrudnienia dla otoczenia. Renowacja trwa krótko i jest znacznie mniej kosztowna w porównaniu z przeprowadzaną w tradycyjny sposób.

Renowację przykanalika rozpoczynamy zawsze od inspekcji telewizyjnej, po przeprowadzeniu której oczyszczamy naprawiany przewód. Inspekcja telewizyjna pozwala również precyzyjnie określić miejsce połączenia przykanalika z przewodem głównym.

Po przeprowadzeniu inspekcji i przygotowaniu przewodu do renowacji instalujemy w odpowiednim miejscu za pomocą sprężonego powietrza rękaw Aarsleff. Przemieszcza się on bezproblemowo w przykanaliku, pokonując kolanka o kącie zgięcia nawet do 90 stopni. Cały proces monitorowany jest za pomocą sprzętu do inspekcji telewizyjnej. Utwardzanie rękawa wykonujemy za pomocą pary wodnej. Zaledwie po kilku godzinach można przeprowadzić powykonawczą inspekcję telewizyjną, która dokumentuje jakość wykonanej renowacji.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl