Inspekcja telewizyjna

Inspekcja kanałów wykonywana jest przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV jest samobieżna, z kolorową głowicą obrotową, dostosowana do wielkości kanału tak by w trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery była umieszczona centrycznie w osi kanału. W trakcie inspekcji zapewnione jest oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału oraz zapewnienia wystarczającej jakości obrazu. Inspekcja prowadzona jest na odcinku zablokowanego kanału. W tekście widocznym na ekranie znajdą się, co najmniej następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału, dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z wydrukowanym raportem z wykonanej inspekcji zawierającym opis danych technicznych kanału, a także spis przyłączy oraz zestawem zdjęć włączeń przykanalików. Inspekcja telewizyjna kanałów wraz z inwentaryzacją stanu technicznego jest dokonana w zakresie i stopniu dokładności wymaganym do prawidłowego wykonania robót (min. ustalenie rodzaju i miejsca uszkodzeń, kształtu, rozmiaru, położenia i kąta włączenia przykanalików itp.). Przebieg i efekty inspekcji telewizyjnej są na bieżąco rejestrowane. Inspekcja telewizyjna jest jedynym sposobem, aby ocenić stan rur przed i po realizacji projektów renowacyjnych.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl