Czyszczenie

Czyszczenie kanału wykonuje się hydrodynamiczne przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego oraz różnych typa głowic. W trakcie czyszczenia prowadzonego w sposób nie powodujący pogorszenie stanu technicznego kanału zapewniona jest ciągła kontrola stanu przewodu przy pomocy kamery TV. Inspekcja TV przewodu pozwala określić stan przewodu oraz dostosować technikę czyszczenia w zależności od stopnia zniszczenia przewodu.

Przed wejściem do kanału (w przypadku kanałów przełazowych) i studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanału sprawdzany jest stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał w trakcie prac jest wentylowany, stosowany jest nadmuch świeżego powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Woda stosowana do celów technologicznych czyszczenia, pobierana jest poprzez opomiarowany hydrant z miejsca wskazanego przez Inwestora.

Czyszczenie i udrożnienie kanałów obejmuje miedzy innymi:

  Ø  usunięcie korzeni wrastających do wewnątrz kanału,

  Ø  oczyszczenie kanału z zanieczyszczeń, osadów, złogów i luźnych elementów

  Ø  oczyszczenie i udrożnienie przykanalików na długości przynajmniej 1 m od strony kanału

  Ø  wyfrezowanie wystających części przykanalików w kanale, narostów i nacieków

 Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi są najpierw oczyszczone hydrodynamicznie, a następnie usunięte zostają pozostałe osady.

Wszystkie osady są wydobywane na powierzchnię i wywożone na odpowiednie miejsce składowania.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl