Inspekcje CCTV i czyszczenie

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac renowacyjnych każdorazowo przeprowadzone zostają czyszczenie oraz inspekcja telewizyjna przewodów poddawanych renowacji, co umożliwia nam przygotowanie zasadniczych prace renowacyjnych spełniając wymagania Inwestora. Powtórna inspekcja telewizyjna wykonywana jest tuż po zakończeniu procesu renowacji przewodów, aby potwierdzić poprawność wykonanych prac.

Robot kamera CCTV