Inspekcja studzienek

Skuteczna renowacja studzienek włazowych w systemach kanalizacyjnych wymaga specjalnych kompetencji zarówno odnośnie inspekcji wstępnej, jak i właściwej naprawy. Przepłukiwanie i uszczelnianie studzienek w ramach inspekcji wstępnej pozwala na dokładną ocenę zakresu koniecznej renowacji. Naprawę rozpoczynamy dopiero po oczyszczeniu studzienki włazowej i zlikwidowaniu, przeważnie za pomocą iniekcji, poważnych przecieków. Nasi wykwalifikowani pracownicy podejmują decyzje dotyczące grubości ścian, biorąc pod uwagę wymaganą wytrzymałość dla konkretnego przypadku. Dlatego też nawet studzienki włazowe umieszczone blisko siebie rzadko poddawane są identycznemu procesowi renowacji.

Firma Per Aarsleff Polska zdaje sobie sprawę z wagi wykonania dokładnych czynności przygotowawczych przed renowacją studzienki włazowej. Są one niezbędne do zapewnienia wymaganej trwałości studzienki oraz spełnienia oczekiwań klientów i naszej firmy.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl