Rury spustowe

Przez wiele lat firma Per Aarsleff opracowała liczne produkty i technologie związane z wewnętrzną renowacją pionów kanalizacyjnych. W porównaniu z tradycyjną renowacją jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć występujące utrudnienia i koszty, przede wszystkim z powodu zmniejszenia zakresu przeprowadzanych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych.

Renowację przeprowadza się z zastosowaniem, impregnowanego żywicami epoksydowymi „rękawa AARSLEFF” który montuje się wewnątrz istniejącej rury przez rewizję w przewodzie w piwnicy lub od strony dachu. W przypadku braku rewizji w piwnicy, można wyciąć fragment rury o długości ok. 0,5m, który umożliwi wprowadzenie rękawa.

Renowacja pionu może zostać wykonana na odcinku od piwnicy do wylotu na dachu lub w przypadku zmiennej średnicy odcinka, lub od piwnicy do rewizji w mieszkaniu, gdzie występuje przedmiotowa zmiana średnicy.

Do wypełnienia odwracalnej rury pionowej stosuje się sprężone powietrze, które naciskając na rękaw AARSLEFF od wewnątrz, wymusza odwrócenie (inwersję) rury wewnątrz naprawianego przewodu rury. Po dojściu czoła rękawa do punktu końcowego następuje, dzięki zastosowaniu akceleratorów, chemiczne utwardzenie żywic. Alternatywnie można zastosować termiczne utwardzanie żywic przy zastosowaniu pary wodnej. Po utwardzeniu rękawa zmniejsza się ciśnienie we wnętrzu rury, odcina się końcówki rękawa i wycina otwory w miejscach włączeń od lokalów. Następnie montuje się kształtki kapeluszowe o długości 0,3m na włączeniu „odejść” poziomych od pionu głównego (kształtki kapeluszowe montuje się na pionach o średnicy nie mniejszej niż 100mm). Montaż kształtki kapeluszowej wymaga dostępu od strony przyłącza do kanału głównego ze względu na konieczność wyczyszczenia przedmiotowego przyłączenia i kontroli podczas instalacji.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl