Profile kapeluszowe

Renowacja przykanalików wykonywana jest od strony kolektora głównego do żądanego punktu tj. na przykład do lica budynku/studni/rewizji.

Metoda ta umożliwia naprawę przyłączy na całej długości. Maksymalna długość długiej kształtki kapeluszowej wynosi około 15-18m i uzależniona jest od średnicy kanału głównego i przyłącza.

W przypadku znacznych długości przykanalików przeznaczonych do renowacji, wykonanie ich remontu może odbywać się poprzez zamontowanie kształtki kapeluszowej krótkiej na połączeniu przykanalik - kanał główny zgodnie z polską normą, a następnie  zainstalowaniu rękawa na żądanej długości przyłącza, szczelnie połączonego z kształtką kapeluszową,

W każdym z rozwiązań remont przykanalików będzie wykonywany od strony kolektora głównego. 

 


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl