Naprawy punktowe

Naprawy punktowej polegają na miejscowym wzmocnieniu i uszczelnieniu kanałów w punktach zlokalizowanych uszkodzeń. W tym celu stosuje się krótkie odcinki rękawa nasączonego żywicami i utwardzanego termicznie lub chemicznie, dopasowane do kształtu remontowanego kanału.

Renowacji miejscowej i uszczelnianiu jest poddawana sieć kanalizacyjna w miejscach uszkodzeń, tam gdzie występują pojedyncze pęknięcia, rysy, ubytki, korozje, nieszczelności rur na złączach, na krótkich odcinkach w przypadku uszkodzeń punktowych.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl