Instalacja przy użyciu wody

Instalacja przy użyciu wody polega na instalowaniu rękawa za pośrednictwem wieży inwersyjnej do wypełnienia której stosuje się wodę z pobliskiego hydrantu. Ciśnienie statyczne wody naciskające na rękaw od wewnątrz wymusza jego odwrócenie (inwersję) wewnątrz naprawianego kanału.

Instalację wodną stosuje się w przypadku instalacji rękawa Aarsleff w przewodach wielkowymiarowych lub w przewodach z niewielkimi spadkami lub lokalnymi przeciwspadkami, bądź w rurociągach, narażonych na infiltrację lub chłodzenie przez wody gruntowe.


Kontakt

 

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl