Kanalizacja grawitacyjna

Obecnie Per Aarsleff Polska jest w stanie bezwykopowo odnowić nawet bardzo skomplikowane systemy rurociągów, niezależnie od tego czy przewody zainstalowane są w terenie silnie zurbanizowanym, pod drogami, czy budynkami. Nasza technologia pozwala nam na realizację projektów renowacyjnych przy minimalnym zakłóceniu ruch drogowego, czy niedogodnościach dla otoczenia i mieszkańców.

Odnowa kanalizacji