Prace wstępne

Precyzyjne określenie wymagań konieczne dla zapewnienia jak najlepszej współpracy z naszymi klientami, pomaga nam znaleźć odpowiednie metody, zakres i rzeczywiste koszty finansowe indywidualne dla każdego projektu.

Na podstawie oceny stanu, przygotowujemy szczegółowy plan odnowy, które prezentujemy naszemu klientowi. Plan odnowy identyfikuje uszkodzenia i wskazuje główne obszary działania określając jednocześnie priorytety przedsięwzięcia.. Ponadto, plan odnowy zapewnia dokładne zarys wszystkich istotnych aspektów finansowych danego projektu.

Prace przygotowawcze są bardzo ważną częścią naszej pracy, a jakość końcowa projektu renowacyjnego bardzo zależy od sposobu zaplanowania i wdrożenia tej fazy.

 


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl