Czyszczenie

Czyszczenie kanału przed wykonaniem renowacji ma zasadnicze znaczenie w celu uzyskania jak najdokładniejszej informacji o stanie przewodu. Usunięcie korzenie, osadów, złogów i innych luźnych elementów znajdujących się w przewodzie zapewni lepsze wykonanie późniejszej renowacji.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl