Inspekcja CCTV

Każdorazowo przeprowadzamy czyszczenie oraz inspekcje telewizyjna przewodów poddawanych renowacji, również po zakończeniu prac renowacyjnych potwierdzamy poprawność wykonanych prac. Uzyskanie jak najwięcej informacji o rurociągu poddawanym renowacji, pozwala wykonać prace w wysokim standardzie i jakości. Niezależnie od wielkości każdy kontrakt wymaga przygotowania zaplecza budowy i wykonania prac przygotowawczych. Prace wstępne, to także wykonanie pomiarów rur, lokalizacja przykanalików, uszkodzeń rur, wykonanie niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych, a następnie produkcja materiałów, spełniające wymagania Inwestora.

Inspekcje CCTV