Wykorzystanie zapraw i chemii budowlanej

Stosowanie specjalnych zapraw chemii budowlanej do renowacji studzienek wzmacniając je wyrównuje ich powierzchnie oraz zapewnia odporność na korozję, co w rezultacie zwiększa ich trwałość.

We wszystkich studniach wykonane są niezbędne prace remontowe zgodnie z zakresem określonym przez Kilenta, w szczególności polegające między innymi na usunięciu skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego, oczyszczeniu powierzchni elementów betonowych, oczyszczeniu i zabezpieczeniu odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją, uszczelnieniu przecieków wody, uzupełnieniu ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą odpornej na korozję, dostosowaniu poziomu kinet w studniach do poziomu dna kanału, pokryciu powierzchni komór wodoszczelną i chemoodporną powłoką odporną na rodzaj i agresywność odprowadzanych przewodem ścieków oraz odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników o agresywnym środowisku, wymianie stopni włazowych.

 


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl