Rury spustowe

Nierzadko w związku z wiekiem budynków zabytkowych, a także nieprawidłowym wykonaniem budynków mieszkalnych, szczególnie w latach 60-tych rury spustowe są w coraz gorszym stanie. Wydzielają one nieprzyjemny zapach spowodowany między innymi nieszczelnymi przykanalikami, brakiem wentylacji pionów ponad dachem oraz źle funkcjonującymi, ukrytymi zaworami próżniowymi.

Dawniej renowacja rur spustowych w budynkach wiązała się z niedogodnościami dla ich mieszkańców i użytkowników oraz, co najważniejsze, z wysokimi ich kosztami. Standardowy projekt renowacyjny obejmował usuwanie ścian i instalacji. Przez wiele lat firma Per Aarsleff opracowała liczne produkty i technologie związane z wewnętrzną renowacją pionów kanalizacyjnych. We współpracy z naszymi zagranicznymi oddziałami opracowaliśmy nową technologię uszczelniania połączeń pionowych przykanalików z poziomymi. W porównaniu z tradycyjną renowacją jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć występujące utrudnienia i koszty, przede wszystkim z powodu zmniejszenia zakresu przeprowadzanych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych.

Renowacja pionów kanalizacyjnych jest skomplikowanym zadaniem. Wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i nowoczesnej technologii. Piony są często zabudowane w ścianach i w związku z tym dostęp do nich jest utrudniony. Z doświadczenia wiemy, że zmiany w konstrukcji i przebudowy, które z czasem wykonywano w wielu budynkach, dodatkowo zwiększają problemy z dostępem do nieszczelnych rur.


Kontakt

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.
+48 22 651 69 72
mailto:biuro@aarsleff.pl