Umowy ramowe

Firma Per Aarsleff Polska posiada bogate doświadczenie w zawieraniu umów ramowych z władzami lokalnymi i firmami w całym kraju. Proponujemy ustalone ceny jednostkowe za konkretne usługi, co daje pewność najkorzystniejszych warunków finansowych dla określonych zadań oraz wiedzę niezbędną podczas tworzenia umowy.
 
Umowy ramowe mają liczne zalety w przypadku realizacji dużych projektów renowacyjnych.
 
W większości przypadków długotrwała współpraca oznacza dla partnerów wspólne opracowywanie nowych metod i technologii pod kątem optymalizacji danego projektu. Umowa ramowa zapewnia
wykorzystanie doświadczeń nabytych w początkowej fazie współpracy na kolejnych jej etapach. Klient z góry zna koszty poszczególnych etapów projektu i konkretnych prac, co ułatwia planowanie długoterminowe.
 
  
W umowie ramowej generalne warunki zawarte są w ustalonych cenach jednostkowych za podobne usługi. Zawsze określamy w niej jednakowe procedury dotyczące wykonywanych zadań, organizacji pracy oraz wszystkich istotnych pomiarów i kontroli jakości.
 
Dla firmy Per Aarsleff Polska właściwe planowanie jest jednym z warunków wysokiej jakości wykonywanych prac, stabilnej sytuacji finansowej oraz ograniczenia utrudnień dla obywateli, właścicieli firm i użytkowników dróg. Dlatego też zawsze przygotowujemy szczegółowy plan renowacji podzielony na etapy. Dla każdego z etapów opracowujemy oddzielną umowę pisemną, opartą na ofercie przetargowej zaakceptowanej przez klienta.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Tel +48 22 651 69 72

e-mail: biuro@aarsleff.pl