Plan renowacji

W firmie Per Aarsleff Polska bierzemy pod uwagę długoterminową perspektywę. Każdy z realizowanych przez nas projektów renowacyjnych zaczynamy od szczegółowej inspekcji telewizyjnej uszkodzonego systemu przewodów. Na podstawie oceny stanu przewodów przygotowujemy szczegółowy plan renowacji dla konkretnego klienta. Określa on stopień uszkodzeń, zakres działań naprawczych oraz najważniejsze cechy danego systemu przewodów.
W planie renowacji koncentrujemy się na:
 
·         jak największym ograniczeniu wpływu procesu renowacji na środowisko,
·         znalezieniu optymalnych rozwiązań finansowych dla całego projektu renowacyjnego,
·         możliwościach dostosowania projektu do aktualnych wymagań i istniejących okoliczności,
·         zapewnieniu wszystkim klientom wysokiego i wystarczającego poziomu usług.
 
Ścisła współpraca przy realizacji planu renowacji jest warunkiem osiągnięcia najlepszych długofalowych rezultatów przy naprawie systemów przewodów. Duża wagę przywiązujemy także do zapewnienia naszym klientom atrakcyjnych finansowo rozwiązań renowacyjnych.
Do przygotowania optymalnego planu renowacji niezbędne są szczególne kompetencje. Nad ich udoskonalaniem pracujemy od lat, przeznaczając na ten cel specjalne środki. Przywiązujemy dużą wagę do relacji z naszymi klientami i wiemy, jak istotna dla każdej firmy jest możliwość niezakłóconej pracy podczas realizacji projektu.
Przygotowanie i realizacja planu renowacji jest skomplikowanym procesem, ponieważ dotyczy wszystkich materialnych aspektów. Dlatego też plan renowacji jest dla naszych klientów tak niezwykle ważny.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Tel +48 22 651 69 72

e-mail: biuro@aarsleff.pl