Partnerstwo biznesowe

Firma Per Aarsleff Polska posiada doświadczenie w stosowaniu partnerstwa biznesowego jako formy współpracy. Jego podstawowe reguły są zbliżone do naszych tradycyjnych zasad współpracy, które stosujemy i udoskonalamy począwszy od pierwszego projektu renowacyjnego w kategorii No-Dig.
 
Partnerstwo biznesowe oparte jest na idei stworzenia otwartej współpracy, cechującej się zaufaniem i dialogiem pomiędzy partnerami. Ten ogólny schemat obejmuje w szczególności otwartą wymianę informacji o finansowych aspektach projektu, będącą decydującym czynnikiem umożliwiającym wspólne znajdowanie właściwych rozwiązań.
 
Realizacja projektów na zasadach partnerstwa biznesowego ma liczne zalety. Dla klienta zwykle oznacza lepszą efektywność finansową oraz znaczną poprawę jakości. Dzięki partnerstwu biznesowemu opracowywane są nowe metody i technologie wpływające korzystnie na sytuację finansową, jakość oraz zadowolenie pracowników.
 
Doceniamy znaczenie każdego partnera biznesowego. Dlatego też inwestujemy w szkolenie pracowników w takich dziedzinach jak wymiana wiedzy, świadomość ekologiczna, komunikacja międzyludzka oraz optymalizacja pracy.
 
Działając na zasadzie partnerstwa biznesowego, często zauważamy jego pozytywny wpływ zarówno na wspólnie realizowany projekt, jak i na samych jego uczestników. Dla naszych pracowników uczestnictwo w partnerstwie biznesowym jest szczególnie motywujące, ponieważ współpraca opiera się wówczas na wspólnych, jasno określonych wizjach, celach i strategiach.